Zázraky evoluce

Klient: Národní Muzeum
Partner: Key Promotion
Rok: 2021
Produkce: Key Promotion
Scénář & režie: František Dečman
Animace: Jakub Horák, Roman Kejklíček

Kreativní koncept

Ve spolupráci s Key Promotion jsme pro přírodovědeckou expozici Národního muzea vymysleli úvodní projekci, která byla koncipována jako video mapping na obrazy rámu. Výsledná projekce za využití 3D animace a videomappingu tak seznámí diváka v úvodním sále s expozicí jako takovou. Prostřednictvím „obživlých“ obrazů uvidí návštěvník živočichy, se kterými se pak později sám setká. Obrazy tak dodávají prostoru neopakovatelnou atmosféru, která vás vtáhne do fascinujícího světa zvířat. Díky tomu nahlédnete do světa bezobratlých živočichů, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a v neposlední řadě i savců. Samotný animovaný film představuje několik zásadních vývojových kroků, které živočichové vykonali na cestě k obsazení a ovládnutí téměř všech koutů naší planety. V krátkém čase seznámí s výsledkem dlouhého evolučního procesu a vysvětlí, jak se zajímavé a často opravdu rozdílné organismy přizpůsobovaly rozličným podmínkám na Zemi.

3D modeling & Riging

Většinu assetů bylo potřeba vymodelovat a následně samozřejmě rozpohybovat.
Spolupracovali jsme s několika kurátory, aby byla pak výsledná podoba některých exponátů i jejich pohyb co nejvěrohodnější.

3D animace

Celým filmem diváka doprovází jedna kamera, ocitáme se tak v různých světech evolučního vývoje od oceánu, pevniny až po vzduch.

Videomapping

Výsledná projekce sklidila velmi kladné reakce jak u vedení Národního muzea tak i u široké veřejnosti.

Další projekty
Prozkoumat