Historie města Klatovy

Klient: město Klatovy
Rok: 2022
Koncept / scénář / režie / animace: František Dečman
3D Animace: Roman Kejklíček
CGI / assety: Roman Kejklíček, Jan Tomášek, Martin Hanuš
Mapping: Roman Kejklíček, František Dečman

Koncept / Expozice

V rámci nové expozice v Jezuitské koleji v Klatovech vznikla i tato projekce s názvem Historie města Klatovy. Projekce je koncipována jako videomapping, přičemž jsou využity dvě projekční plochy takřka kolmo na sebe. Divák má tak možnost shlédnout vývoj města hned dvakrát. A to tak že se na vertikální projekční stěně promítá film a na horizontální ploše s modelem města divák vidí proměnu města z ptačí perspektivy. Místnost s projekcí je doplněna o časovou osou s vyobrazením významných etap vývoje města.

Projekční stůl s modelem města

Pro mapping jsme ve spolupráci s Truhlářství Zdar vyrobili speciální stůl s 3D modelem. Stůl má ve své spodní části projekční plochu 2,5 x 2 m s frézovanou mapou města. Model historické části města je vyroben 3D tiskem, ve finále zatmelen a natřen nátěrem určeným pro projekci.

Projekce - film

Záměrem v konceptu bylo samotný mapping na model města obohatit o nějaký příběh, abychom se vyhnuli pouhému nasvícení města v jednotlivých fázích vývoje. Měli jsme celkem jasnou historickou linku, ale ve fázi výroby scénáře teprve začalo to pravé badatelství při dohledání referenčních zdrojů pro použití do filmu. A jelikož ne všechny zdroje byly použitelné nebo dohledatelné, bylo třeba některé zrekonstruovat případně vymodelovat, jako třeba původní ves Klatova nebo původní náměstí s hrázděnými domy. Tato zkušenost nás inspirovala i k využití různých typů médií v časovém období ale také ke kombinaci animačních a výtvarných technik.

Projekce - mapping

Příběh filmu tak určoval i směr, jakým se bude ubírat mapping města. Od úplného začátku, kdy bylo město založeno, přes jeho útrapy, kdy lehlo popelem a znovu se postavilo nebo jeho budovatelskou část po válce až po dnešní moderní dobu s novou výstavbou a bohatou infrastrukturou. Doslova divákovi roste město před očima.

Další projekty
Prozkoumat